Obchodní podmínky2022-11-23T18:16:08+00:00

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím /zákazníkem/. Kupující/zákazník, svým podpisem nebo emailovým potvrzením kupní smlouvy /objednávky/ nebo úhradou zálohové faktury bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy /objednávky/ o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo objednáno u dodavatele podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Jedná se mimo jiné například o podlahové krytiny v metráži /řezané/ upravované na míru dle objednávky, stínící techniku – horizontální a vertikální žaluzie, rolety a plisé, nábytek vyráběný na míru, dveřní výplně otvorů.

Dále prodávající nepřijímá zpět zboží dodané dle podmínek výrobce v režimu ,,na objednávku“. Zboží v režimu výrobce ,,skladem“ je možné vrátit se svolením prodávajícího do 30-ti dnů od data převzetí. Vrácené zboží je kupující povinen předat prodávajícímu kompletní, nepoškozené, čisté a v originálním neporušeném balení, společně s kopií nabývacího dokladu. Náklady spojené s přepravou zboží prodávajícímu hradí kupující. Při zpětném odběru zboží účtuje prodávající kupujícímu manipulační poplatek ve výši 15 % z hodnoty vráceného zboží bez DPH dle faktury.